Frezen

Doormiddel van de frezen wordt de grond door elkaar geroerd. Bij ploegen is dit niet het geval. Gewasresten en organisch mest wordt onder de grond gebracht. In één grondbewerking maken we op deze manier de grond zaaiklaar.

We bekijken altijd of de grond geschikt is voor het frezen. De grond wordt namelijk fijn verkruimeld en onder natte omstandigheden is dat niet altijd goed voor de grond.

Een frees bestaat uit een as, waarop messen, die aan de top zijn omgebogen of haken gemonteerd zijn. doordat de as rond draait werpen de messen of haken de grond naar voren tegen een blad waardoor de grond verkruimeld wordt. Zowel de draaisnelheid van de as als de voortgangssnelheid van de machine kunnen veranderd worden. Een hoge draaisnelheid en een langzaam vooruitgaan, geven de fijnste verkruimeling.

Grondfrees
Wij zetten de kleine grondfrees in, zodat we ook bij de moeilijke plekken komen.