Kilveren / egaliseren op laser

Doordat wij kunnen kilveren op laser zorgt dit voor een prachtig profiel. Juist hierdoor ontstaat er een perfecte afwatering van de ondergrond.

Met lasergestuurd kilveren, ook wel bekend als laserkilveren en lasergestuurd profileren, wordt daarom ook wel de gewone ‘egalisatie’ bedoeld.

Wij beschikken over lasergestuurde kilverbakken waarmee we ondergronden zo kunnen kilveren of egaliseren dat er een goede afwatering ontstaat. Dat komt de kwaliteit van uw terrein ten goede. En dat is mijn passie en uw belang.